SNACK

| มันรังนก

CHARACTER : หวาน กรอบ

SPICY LEVEL: ไม่เผ็ด

ALLERGY ADVICE :

ไม่มีวัตถุกันเสีย
ไม่แต่งสี
ไม่แต่งรสชาติ

THIS SET CONTAIN :

มัน, น้ำตาล

HISTORY :

มันรังนก เป็นขนมขบเคี้ยวที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในการถนอมอาหารไว้ให้ได้รับประทานได้นาน โดยหั่นเป็นเส้น ตากแดด แล้วนำไปทอด ราดด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้น มีลักษณะคล้ายรังนก

Recommended Recipes

มันรังนก